΄Εκτακτη βλάβη στην περιοχή της Ν. Αμισού

deyad Hits: 188
Επιδιορθώνεται αυτή τη στιγμή βλάβη στην περιοχή της
Ν. Αμισού και έπειτα από ενημέρωση του αρμόδιου συνεργείου μας θα έχει αποκατασταθεί εντός 3 ωρών το αργότερο.
Ευχαριστούμε.
Print