ΠΙΘΑΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Την Τρίτη 14-12-21 κατά τις ώρες 11:00 - 15:00 θα υπάρξει πιθανή μείωση της πίεσης του νερού,

λόγω συντήρησης των υποσταθμών στις εξής περιοχές:

- Περιοχή Προφήτη Ηλία
- Περιοχή Εργατικών Κατοικιών Νοσοκομείου
- Περιοχή Εκπαιδευτηρίων
- Περιοχή Γυμνασίου Αρρένων
- Περιοχή Νέας Κρώμνης.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Print