ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΤΕ.

Σας  ανακοινώνουμε πως η βλάβη που προέκυψε από τις εργασίες του φυσικού αερίου ,στη Δωδεκανήσου -ευρύτερη περιοχή ΟΤΕ- θα διαρκέσει έως τις 18:00.

Η βλάβη έχει προκληθεί σε αγωγό ύδρευσης μεγάλης διαμέτρου.


Print